Experience Freedom

Sme veľmi hrdí, že môžeme spolupracovať s niektorými z najtalentovanejších parašutistov a B.A.S.E. jumperov sveta. Naším cieľom je prostredníctvom tohto videa prezentovať svoju prácu a otvoriť dvere pre ostatných športovcov a filmárov.

Náš projekt INFINITYLIST.com – zgrupuje osem kategórií dobrodružných športov  a toto je to, čo robíme…