HORALFEST 2012

Už o pár dní sa vo Vysokých Tatrách uskutoční festival amatérskej tvorby o horách – HORALFEST 2012. Jeho 7. ročník bude prebiehať v Teniscentre v Tatranskej Lomnici v dňoch 23. a 24. novembra. Do súťažných kategórií, ktorými sú amatérska fotografia, film a literatúra, sa spolu prihlásilo 95 súťažiacich z celého Slovenska a zo susednej Českej republiky.

Program festivalu je pestrý. Okrem samotnej prezentácie diel sú jeho podstatnou súčasťou odborné workshopy, kde budú mať autori možnosť diskutovať o svojej tvorbe s odbornými garantmi. Patronát nad literárnou tvorbou prevzala Marta Rybková, garantom pre amatérskych fotografov ostáva fotograf Tibor Škandík a kategóriu film a video si pod svoje krídla vzal filmár Ivo Brachtl.

Festival začne slávnostným otvorením spojeným s krstom novej knihy Rozhľadne od Ladislava Khandla z vydavateľstva DAJAMA. Pokračovať bude príjemným rozhovorom s hosťom večera, himalaistom, horolezcom, záchranárom a spisovateľom Michalom Orolínom a následne bude prebiehať do neskorých večerných hodín projekcia súťažných, ale aj nesúťažných filmov. V piatkovom nesúťažnom pásme filmov s horskou tematikou sa uskutoční aj celoslovenská premiéra českého filmového projektu “TELEfilm” o telemarkovom lyžovaní.

Festivalová sobota so sebou prinesie, okrem odborných workshopov, aj druhú slovenskú premiéru filmu o horskom bikovaní z produkcie Red Bull s názvom “Where the trial ends”. Na svoje si prídu aj milovníci slovenskej filmovej horskej tvorby, nakoľko bude prebiehať projekcia filmov od Rasťa Hatiara, Jaroslava Matouška a ďalších filmov z webu  Outdoorfilmy.sk. Festival vyvrcholí slávnostným ocenením súťažiacich.

Horalfest 2012 so sebou prináša aj množstvo sprievodných podujatí akým je napríklad dobrovoľný výlet na Rainerovú chatu spojený s prípitkom chatára, či vyskúšanie si lezeckej steny. Záver festivalu bude už tradične ukončený hudobným hosťom, žrebovaním tomboly a afterparty.

Festival sa bude, počnúc aktuálnym ročníkom, konať v dvojročnom intervale. Vstup na festival je voľný.

Záštitu nad festivalom prevzal primátor mesta Vysoké Tatry Ing. Ján Mokoš.

Riaditeľ festivalu: RNDr. Stanislav Klaučo

Organizátori: Horský internetový klub, o.z., mesto Vysoké Tatry, Oblastná organizácia cestovného ruchu Región Vysoké Tatry

Webová stránka festivalu: www.horalfest.sk