India

Dnes na našom webe štartuje nový video seriál o zaujímavých krajinách sveta –”Objavujeme svet”

Každú stredu Vám prinesieme nové video z cestovateľsky zaujímavej destinácie. Ako prvá sa Vám predstaví krajina s prívlastkom „incredible“.

Úchvatná krajina, orientálna, farebná, voňajúca exotikou, plná prírodných krás a zvláštnych ľudí – INDIA.
Putovanie krajinou, úžasnou krajinou, ktorá si pamätá dávnu históriu ľudskej civilizácie, kde došlo k zrodu významného svetového náboženstva (hinduizmus, dokonca aj budhizmus). Putovanie krajinou, ktorá bola nielen rodiskom Budhu, ale aj mnohých slávnych nebojácnych maharadžov, pripomínajúcich sa nám ešte aj v súčasnosti svojimi veľkými historickými dielami. Putovanie krajinou, kde človek obdivuje bohatú históriu, kultúru a tradície obyvateľstva, ale taktiež krajinou, kde sa človek stretáva s obrovskou biedou a chudobou. Putovanie krajinou plnou rôznych kontrastov, prírodných i ľudských. A v neposlednom rade putovanie krajinou, takou rozprávkovou, že aj dlhú dobu po návrate človek uvažuje nad myšlienkou, aký jeden nádherný dobrodružný sen opäť raz prežil. Tak také je putovanie krajinou, kúzelnou Indiou…