35

[Total: 13    Average: 4.2/5]

Priemerný vek je 78 rokov, keď to rozmeníme na drobné je to 938 mesiacov, 28 560 dní, 685 440 hodín…treba si užívať každú životnú sekundu…

35 written by Dasa.cili average rating 4.2/5 13 user ratings