Legendárne turistické mapy VKÚ Harmanec sú bezplatne na internete

Aktualizované aj pôvodné turistické mapy, ktoré ešte v 20. storočí začal na kartografických podkladoch vtedajšej Československej armády vytvárať bývalý Vojenský kartografický ústav Harmanec, sú teraz na internete bezplatne prístupné verejnosti. Stalo sa tak vďaka spolupráci múzea s kartografmi a redaktormi VKÚ Harmanec – z ktorých mnohí celé dekády ešte pracovali aj v bývalom vojenskom podniku.

vku-mapy

Rozhodli sme sa predstaviť tieto legendárne mapy aj takouto formou a dať ich k dispozícii verejnosti, pretože pre mnohých Slovákov či Čechov majú veľkú emocionálnu hodnotu. Preventívne opatrenia spojené s koronavírusom v poslednom období priviedli mnohých ľudí do slovenskej prírody, na turistické trasy. Generácie turistov kedysi využívali tieto mapy pri túrach slovenskou krajinou a veríme, že v tomto období ich tie isté mapy inšpirujú k trvalejšiemu návratu k turistike po Slovensku,“ hovorí o iniciatíve Lucia Lalíková zo Slovenského múzea máp.

map

Turistické mapy VKÚ Harmanec v mierke 1:50 000 a 1:25000 sú bezplatne prístupné cez webové stránky Slovenského múzea máp, ako aj cez špeciálny portál vku-mapy.sk. „Nefungujú síce ako online navigácia, ale dajú sa bez problémov vytlačiť alebo stiahnuť. Mnohé boli od čias svojho prvého publikovania aktualizované, viaceré sa však stále dajú nájsť v takom stave, ako ich pripravil bývalý štátny Vojenský kartografický ústav.

20cbsvkumap01w

Turisti dnes v teréne na orientáciu už často využívajú rôzne navigačné aplikácie, ale verím, že nezameniteľne spracované mapy bývalého VKÚ by mohli milovníkov slovenskej turistiky inšpirovať. Napokon, sú v nich vyznačené všetky pôvodné, dnes už legendárne trasy, ako napríklad Cesta hrdinov SNP, Tatranská či Rudná magistrála.“