Poistenie Alpenverein

V spolupráci s Horským Klubom, ktorý je priamy zástupca a registrátor Rakúskej sekcie Alpenverein-Edelweiss Viedeň, Vám prinášame možnosť zakúpenia najlepšieho poistenia na hory na svete. 

Rakúsky klub Alpine Club OeAV – je prestížny rakúsky horský klub so 150 ročnou históriou. Jeho základňu tvorí viac ako 450.000 členov. Vďaka silnej vnútornej štruktúre, ktorá pokrýva veľa aktivít a odvetví športu tvorí vplyvnú a sociálne aktívnu inštitúciu pôsobiacu v Rakúsku a v zahraničí.

Výhody členstva

Lezenie, turistika, ako aj iné adrenalínové športy, ktoré súvisia s pohybom po pevnej zemi alebo snehu sú športy spojené s vysokým rizikom poistnej udalosti.   

Hradenie nákladov v prípadoch záchrannej akcie, transportu helikoptérou, repatriácie/návratu do vlasti/ zo zahraničia náklady na repatriáciu zo zahraničia  v neobmedzenej výške

Alpenverein Weltweit Service znamená, že v vďaka členstvu v Horskom Klube Alpenverein Edelweiss vám budú preplatené náklady na záchranu do 25.000 €, poskytnutý neobmedzený transport a repatriácia, krytie pobytu v stacionárnej nemocnici v čiastke až 10.000 €, ako stojí vo všeobecných podmienkach.

poistné krytie voči tretím osobám/stranám v Európe v prípade ujmi na zdraví, alebo poškodeniu vecí a majetku

poistenie právnej ochrany v Európe až do 32.703 €

poistenie zodpovednosti až do 3.000.000 €

Výška členských príspevkov a poplatkov pre rok 2016

Členské poplatky sú hradené na kalendárny rok (1.1.2016 – 31 .1.2017). Keď sa poistíte v ktoromkoľvek dni v roku, poistenie Vám bude platiť len do konca aktuálneho kalendárneho roku (plus január nasledujúceho roku), NIE do rovnakého dátumu nasledujúceho roku!!!

  A-členstvo

  dospelý muž alebo dospelá žena v produktívnom veku – ročník 1955 – 1989 

       61.00 €     

  B-členstvo  

  senior do ročníka 1954 a starší, junior – ročník 1990 – 1996, študenti (individuálne členstvo)            
  roč. 1988 – 1989, partner kategórie A, vdova alebo telesne postihnutí

       47.00 €

  Deti a mládež

  od ročníka 1997 a mladší

       24.00 €

  Rodinné členstvo

  otec (členstvo A) + matka (členstvo B) + deti grátis    

     108.00 €

  Rodinné členstvo

  matka samoživiteľka (alebo otec samoživiteľ) ako členstvo A + deti grátis

       61.00 €

  Rodinné členstvo  

  alebo invalidný otec (členstvo B) + matka (členstvo B) + deti grátis

       94.00 €