Poistenie Alpenverein

V spolupráci s Horským Klubom, ktorý je priamy zástupca a registrátor Rakúskej sekcie Alpenverein-Edelweiss Viedeň, Vám prinášame možnosť zakúpenia najlepšieho poistenia na hory na svete. 

Rakúsky klub Alpine Club OeAV – je prestížny rakúsky horský klub so 150 ročnou históriou. Jeho základňu tvorí viac ako 450.000 členov. Vďaka silnej vnútornej štruktúre, ktorá pokrýva veľa aktivít a odvetví športu tvorí vplyvnú a sociálne aktívnu inštitúciu pôsobiacu v Rakúsku a v zahraničí.

Výhody členstva

Lezenie, turistika, ako aj iné adrenalínové športy, ktoré súvisia s pohybom po pevnej zemi alebo snehu sú športy spojené s vysokým rizikom poistnej udalosti.   

Hradenie nákladov v prípadoch záchrannej akcie, transportu helikoptérou, repatriácie/návratu do vlasti/ zo zahraničia náklady na repatriáciu zo zahraničia  v neobmedzenej výške

Alpenverein Weltweit Service znamená, že v vďaka členstvu v Horskom Klube Alpenverein Edelweiss vám budú preplatené náklady na záchranu do 25.000 €, poskytnutý neobmedzený transport a repatriácia, krytie pobytu v stacionárnej nemocnici v čiastke až 10.000 €, ako stojí vo všeobecných podmienkach.

poistné krytie voči tretím osobám/stranám v Európe v prípade ujmi na zdraví, alebo poškodeniu vecí a majetku

poistenie právnej ochrany v Európe až do 32.703 €

poistenie zodpovednosti až do 3.000.000 €