Medvede sa na Slovensku premnožujú

Slovenská infografika hovoriaca o tom, ako naša najväčšia šelma žije medzi nami a množí sa.

Z grafu vidno, že odstrel medveďa v roku 2011 bol na veľmi nízkej úrovni, a preto sa premnožujú a prichádzajú čoraz bližšie k našim sídlam. Infografika obsahuje aj mapku s výskytom a stručnú charakteristiku hnedých chlpáčov.


zdroj: http://www.endy.sk/