Venujte 2 percentá na rozvoj webu OutdoorFilmy.sk aj v roku 2023

Už viac ako desať rokov vám web outdoorfilmy.sk prináša to najlepšie z outdoorových a adventure filmov a videí. A nie len z nich. Web vznikol v apríli roku 2011 – ako snaha a vízia dvoch milovníkov hôr, ktorí ho založili pre všetkých s podobnými túžbami – objavovať miesta, príbehy a prostredníctvom filmov a videí si snívať svoj sen – aj keď práve sedia pred monitorom. Čoskoro sme ale pridružili aj fotografov a vôbec všetkých horalov.

273215899_486189276202498_8574241296067111386_n

2% aj pre OutdoorFilmy.sk

Aj tento rok môžeš opäť podporiť náš web venovaním 2% z tvojich daní. Či si zamestnanec, živnostník, právnická osoba alebo firma, všetko potrebné sa dozvieš nižšie. Editovateľné tlačivá, ktoré treba vyplniť iniciálami občianskeho združenia PLAY ON z Považskej Bystrice, ktoré stojí v pozadí webu outdoorfilmy.sk, si stiahnite kliknutím na nižšie:


 stiahnuť editovateľné Potvrdenie o zaplatení dane /PDF/

online – žiadosť o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane

online – vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane /editovateľné, Finačná správa/

 stiahnuť editovateľné vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane /PDF/

v kolónke ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI treba vyplniť: IČO: 42143861 a Obchodné meno(názov): Play On


Všetkým, ktorí sa rozhodnú podporiť našu snahu a fungovanie webu outdoorfilmy.sk vopred ďakujeme, veľmi si to ceníme.

Dôležité dátumy

31.03.2023 – posledný termín na podanie daňového priznania pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane

31.03.2023 – posledný termín na podanie daňového priznania pre právnické osoby – v rámci DP sa poukazujú aj % z dane – POZOR! ak chce právnická osoba poukázať 2% z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške 0,5%. 

30.4.2023 – posledný termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane spolu s Potvrdením

2percenta_2017

Som zamestnanec

Postup krokov na poukázanie 2% pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov.

1. Požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň

2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane. Tlačivo si môžete stiahnuť tu: potvrdenie o zaplatení dane

3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3€.

4. Dopíšte potrebné údaje spolu so sumou, ktorú mu chcete poukázať.

5. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2023 osobne alebo poštou na ktorýkoľvek daňový úrad alebo daňový úrad príslušný podľa trvalého pobytu.

Som živnostník

Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie:

1. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby.

2. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

Obchodné meno/Názov: Play On
IČO: 42143861
Adresa: Rozkvet 2049/98-27, 017 01 Považská Bystrica 
Právna forma: Občianske združenie

3. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (do 31.03.2022) buď osobne, poštou na daňový úrad príslušný podľa vášho trvalého pobytu alebo elektronicky a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Právnická osoba

Postup krokov na poukázanie 1% (2%) pre právnické osoby:

1.Vypočítajte si Vaše 1,0% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby– to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1,0% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8€ na jedného prijímateľa.

2. V daňovom priznaní pre právnické osoby – Časť IV. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% (2%) z dane v prospech jedného prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

Názov: Play On
Adresa: Rozkvet 2049/98-27, 017 01 Považská Bystrica
IČO: 42143861
Právna forma: Občianske združenie

3. Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu (je uvedená na poslednej strane DP) a uveďte tam analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. V kolónke 4 uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať.

4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Čo by ste mali ešte vedieť?

  • Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.
  • IČO prijímateľa sa do kolóniek vypisuje zľava. Kolónky na SID nechajte prázdne.
  • Ak má daňovník predĺženú lehotu na podanie daňového priznania, tak zároveň s touto lehotou sa sa predlžuje aj lehota na poukázanie podielu zaplatenej dane.

ĎAKUJEME!