Velestúr – tajomné staroslovanské nápisy v Kremnických vrchoch

[Total: 13    Average: 3.9/5]

Velestúr (1 254,4 m n. m.) je piatym najvyšším vrchom Kremnických vrchov. Na jeho vrchole sa nachádza zoskupenie andezitových skál, o ktorom niektorí tvrdia, že je to mohyla, iní, že to bolo staré obetné miesto. Najzaujímavejšou vecou na Velestúre sú ale staroslovanské nápisy, ktoré tam možno vidieť. Do dnes sa presne nevie, odkiaľ a ani kedy sa tam tieto znaky objavili.

Vrch Velestúr nachádzajúci sa v hlavnom hrebeni pohoria Kremnické vrchy, je známy najmä tajomným runovým nápisom, tzv. velestúrskym. Pôvod tohto nápisu vytesaného na temer kolmej južnej skalnej stene pod vrcholom dodnes nie je spoľahlivo objasnený. Existujú teórie, že ho vytvorili starí Slovania, ktorí mali na vrchu svoje obetné miesto (Veles i Tur sú mená slovanských bohov), väčšina odborníkov sa však prikláňa k názoru, že ide o falzifikát z 19. storočia, teda z čias národného obrodenia, kedy existovali snahy o preukázanie autochtónnosti starých Slovanov na našom území a o ich nesmierne starej tradícii. Nech je tomu tak či onak, velestúrsky nápis predstavuje mimoriadne zaujímavú turistickú atrakciu, ktorá na Velestúr láka mnoho návštevníkov z blízkeho i ďalekého okolia. Vrch si veľmi obľúbili najmä fanúšikovia novopohanských náboženstiev, ktorí v blízkosti nápisu postavili „obetné miesto“ s drevenými staroslovanskými modlami.

 

Velestúr – tajomné staroslovanské nápisy v Kremnických vrchoch written by Tomáš Grman average rating 3.9/5 13 user ratings