A journey around Annapurna

[Total: 5    Average: 3.4/5]

Sledujte krátke video, ktoré zachytáva trek okolo Annapurny v Himalájach. Na ceste z Besi Sahar do Jomsomu môžete sledovať meniace sa okolité prostredie…

A journey around Annapurna written by Juraj Lukáš average rating 3.4/5 5 user ratings