Cesta hrdinov SNP – zážitok na celý život

[Total: 263    Average: 3.1/5]

Sen mnohých “bláznov”, ktorí tajne snívajú, že raz prejdú pešo cez celé Slovensko, od Dukly po Devín – tzv. – Cestu hrdinov SNP. Najdôležitejšiu turistickú magistrálu na Slovensku, siahajúcu zo severovýchodu krajiny (Dukliansky priesmyk) až na západ po Bradlo. Odtiaľ pokračuje na Devín ako Štefánikova magistrála. Cesta hrdinov SNP prechádza väčšinu významných oblastí Slovenska, ktoré zohrali dôležitú úlohu počas Slovenského národného povstania, alebo počas oslobodzovania krajiny v rokoch 1944 až 1945.

Uvažujete o tom, že sa vydáte na Cestu hrdinov SNP ale hľadáte nejaké nakopnutie, nejakú motiváciu? 

 

Cesta hrdinov SNP – zážitok na celý život written by Dasa.cili average rating 3.1/5 263 user ratings