Iceland Visuals

[Total: 17    Average: 4.9/5]

Krátke video z jednej vzrušujúcej cesty po krásnej krajine, akou Island určite je. “Som veľmi šťastný, že som tu mohol byť a natáčať. Bol to neopakovateľný zážitok…”

Iceland Visuals written by Juraj Lukáš average rating 4.9/5 17 user ratings