Kto by nechcel takýto výhľad?

[Total: 27    Average: 3.6/5]

Obľúbené miesto fotografov – Pieniny na Slovensko-Poľskej hranici medzi Lapszankou a Osturňou. Obyvateľom Lapszanky a Osturne máme čo závidieť. Kto by nechcel takýto výhľad?

Kto by nechcel takýto výhľad? written by Dasa.cili average rating 3.6/5 27 user ratings