Kto by nechcel takýto výhľad?

[Total: 23    Average: 3.8/5]

Obľúbené miesto fotografov – Pieniny na Slovensko-Poľskej hranici medzi Lapszankou a Osturňou. Obyvateľom Lapszanky a Osturne máme čo závidieť. Kto by nechcel takýto výhľad?

Kto by nechcel takýto výhľad? written by Dasa.cili average rating 3.8/5 23 user ratings