Red Bull X-Alps 2013

[Total: 7    Average: 4/5]

Ťažký outdoorový pretek Red Bull X – Alps z pohľadu niekoľko násobného víťaza Christiana Maurera, zo Švajčiarska.

Red Bull X – Alps je najťažší pretek tohto druhu na svete. Športovci musia prejsť cez Alpy, konkrétne zo Salzburgu do Monaka, pešo alebo pomocou padákového klzáku. Jeho jednoduchosť je niečo, čo priťahuje a testuje limity najlepších svetových dobrodruhov v priebehu posledných 10. rokoch.

Je to neuveriteľná výzva a náročný pretek nielen pre svoju vynikajúcu paraglidingovú zručnosť, ale aj extrémnu vytrvalosť. Niektorí športovci sú schopní prejsť v horskom teréne denne 100 km a celkovo za celý závod je to cez 900 kilometrov pešo. Každý tím sa skladá z jedného športovca a až dvoch ľudí z podporného tímu. Nie je povolená žiadna technická alebo iná cudzia pomoc. Podporný tím slúži na pomoc s logistikou, jedlom alebo ako duševná podpora. Športovci môžu pretekať len v čase medzi 05:00 až 22:30. Aby sa preteky ešte viac zatraktívnili, pre rok 2013, mal každý účastník povolený jeden “nočný priesmyk”, ktorý im umožnil nočný pochod. 

Red Bull X-Alps 2013 written by Red Bull average rating 4/5 7 user ratings