RYSY x 2

[Total: 20    Average: 4.4/5]

Pekné počko nám umožnilo zlyžovať Rysy 2 krát. Severozápadným žľabom na poľskú stranu a západnou stenou na slovenskú stranu.

RYSY x 2 written by Juraj Lukáš average rating 4.4/5 20 user ratings