Sounds of Paragliding

[Total: 8    Average: 4.8/5]

Sledujte netradične poňaté paraglaidingove video a započúvajte sa do harmonických zvukov prírody počas akrobatického paraglidingu…

Sounds of Paragliding written by Juraj Lukáš average rating 4.8/5 8 user ratings