The Athlete Machine

[Total: 9    Average: 3.8/5]

Red Bull vypustil do sveta svoj ďalší zaujímavý edit, s množstvom svetových športovcov z rôznych oblastí športov. Hlavnou myšlienkou 6 minútového videa je – získanie plechovky Red Bull spoločnou snahou.

The Athlete Machine written by Red Bull average rating 3.8/5 9 user ratings