Netradičná mapa Slovenska vytvorená z legendárnych máp VKÚ má dĺžku 8 a pol metra

Celkom 56 máp v mierke 1:50 tisíc, ktoré doteraz vydali niekdajší Vojenský kartografický ústav Harmanec a  VKÚ Harmanec, s.r.o., nástupca bývalého VKÚ v Harmanci, využili letecký pilot Matúš Krajňák a kartograf Jakub Chovan na vytvorenie netradičnej a  zaujímavej mapy Slovenska na letisku Dobrá Niva. „Jednotlivé lokality Slovenka sú pokryté legendárnymi turistickými mapami tak, že mapy sú rozprestreté presne na mieste, kde sa reálne v rámci Slovenska aj daná lokalita nachádza. Mapa našej domoviny pozostáva zo starších vydaní turisticko – cyklistických máp, ktoré vydal pre nadšencov turistiky a cyklistiky  ešte bývalý Vojenský kartografický ústav Harmanec a z najnovších aktualizovaných máp, ktoré  doteraz vydal jeho nástupca, t.j. VKÚ Harmanec, s.r.o.,“ informoval o nápade Jakub Chovan.

map

Uloženie pôvodných máp VKÚ, ktoré ešte v 20. storočí začal na kartografických podkladoch vtedajšej Československej armády vytvárať bývalý Vojenský kartografický ústav Harmanec, a tiež obnovených vo vydávaní, ktorých pokračuje VKÚ Harmanec, s.r.o., trvalo obom nadšencom takmer 2 hodiny. Ich dielo je 8,5 metra dlhé a široké 4,5 metra. Zvečnené bolo aj pohľadom z neba, dronom.

DJI_0053

Obnovené legendárne mapy patria k najobľúbenejším mapám, ktoré využívajú pri dorazení do cieľa milovníci turistiky a cykloturistiky nielen zo Slovenska. Širokej  verejnosti  sú prístupné už aj na internete.  „Nadšenci turistiky ich nájdu na stránke  www.vku-mapy.sk. Aj vzhľadom na  vývoj epidémie  korona vírusu, veríme, že  práve v tomto čase dovoleniek prispeje aj táto elektronická možnosť dostupnosti máp k rozvoju turistiky na Slovensku, “ dodal Jakub Chovan.