Pocit viny

[Total: 47    Average: 3.5/5]

Mont Forel je so svojou nadmorskou výškou 3 391 metrov druhým najvyšším vrcholom Grónska. Pre skupinu lyžiarov je túžba ho zlyžovať obrovská. Ale niečo za niečo. Pocit viny nie je len o športe a prírode v divokom Grónsku, veľkú úlohu hrá veda, ale aj radosť a zodpovednosť za ľudské konanie v snahe znížiť dopady cestovania na najnižšiu možnú mieru. 

theend-2

Pocit viny written by Sal Vladimir average rating 3.5/5 47 user ratings